اصلا باورم نمیشه الان یکم آذره؟

کِی مهر و آبان تموم شد؟

لعنتیا یواش تر :(

من هنوز کلی کار دارم...