امشب یلدای من،

با یک دقیقه بیشتر خیره شدن به سیاهی چشمانت،

در عکس هایِ عروسی مان سپری شد؛

به یاد آن یلدایی که شصت ثانیه بیشتر مهمان آغوشت بودم...


ـهُـمـآـپورجـَـمـ∞ یلداتون زنده... زمستونتون شاد... :)

∞ خندوانه یادتون نره :)

∞ #پست_خارج_از_نوبت


∞ سفره که نه، میزِ یلدا یِ ما با افکتِ اضافه :)))