هر چند وقت یه بار یه کبودی و زخم جدید پیدا میکنم رو بدنم!

فکر کنم شبا وقتی خوابم جن ها بهم تجاوز میکنن!


∞ دلم تنگِ وقتایی شده که رگباری پست میذاشتم... بذارید خالی کنم عقده هامو!!