اگه شروع کردی به اسکیرین شات گرفتن از مکالمه هات باهاش، سه حالت داره:

یا باید فاتحه اون رابطه رو بخونی!

یا داری وابستش میشی!

یا باید منتظر باشی آخرش یه جایی اشکت رو در بیاره...


∞ اولین پست زمستونیم، و حتی اولین روز زمستونیم خوب شروع نشد! بریم ببینیم در ادامه چه خواهیم داشت!