بگو شب بخوابه... من بیدارم...

من شبو زنده نگه میدارم...


#محسن_جانِ_چاوشی04:29 : بخواب دیگه لعنتی ...