من یه آشغالم!

یه آشغالی که امشب اشک مادرش رو دید.

اشکایی که به خاطر آشغال بودن من ریخته شد.

ببخشید اگه این مدت یه آشغال دوستتون داشت و داره...

ببخشید اگه الان یه آشغال با پرروگی تمام ازتون میخواد براش دعا کنید.

ببخشید بابت تمام فکر های درست و غلطی که الان راجع به یه آشغال میکنید.