پ.ن: براتون ازین خواهرانه ها و ریفیقانه ها آرزومندم :) اگر هم دارید که براتون پایداریشو آرزومندم :))

پ.ن تر: منظورش از پاختر، یاکریمه! اصفهانی ها بهش میگن پاختر. همین پرنده خنگا! و پاختر مجاز از هما عه :دی