من به دنیا نیومدم که یه کپی از بقیه آدم ها باشم!

تغییرت میدم دنیا!

و بهتره که با این قضیه کنار بیای ;)