احتمالـا اونی که سعی میکنه وقتایی که پیش بقیه اس انرژی مثبت باشه ولی گاهی اصلا نمیتونه، منم!

احتمالـا اونی که 90 درصده پلِی لیستِ گوشیش، محسن چاوشی و شاهین نجفیه، منم!

احتمالـا اونی که یهو 180 درجه تغییر فاز میده ولی همچنان همونیه که بود، منم!

احتمالـا اونی که خیلی میخواد خوب باشه ولی هی بدقولی میکنه به خودش، منم!

احتمالـا اونی که هر وقت حالش بد میشه تمام آهنگهاشو پاک میکنه، ولی یه ساعت بعد، عین روانیا باز همونا رو دانلود میکنه، منم!