∞ بله! دوربینِ گوشیم خفنه، میشه نور رو هم باش تنظیم کرد!


∞ بله! عکس کنار سی و سه پل هستش ولی اصن اثری از پل در عکس نیست!


∞ بله! هشتگ ریا کاری :|


∞ بله! یک پرتقالِ در حسرتِ کلاسِ عکاسی یا حتی یک پرتقال در حسرتِ دوربینِ خفن داشتن!


∞ نخیر! همین "پرتقالُگرافی" قشنگه بزنم زیر عکسام؟ پیشنهاد دیگه چی دارین تو بند و بساطتون؟ :]


∞ غروب خورشید _ گرفته شده در 29·09·95


∞ پست هایی که از امروز به بعد منتشر میشه از قبل آماده شده و روی حالت انتشار در آینده هستش. زیرا که پرتقال داره برای امتحانای ترمش میخونه :| پس اگه دیدین مثلا چند روز واکنشی نشون نمیده، بدونید که قضیه اِزین قرارِس :)