میشه انقدر خودخواه نباشید؟

بله با خودِ شمام بلاگران عزیز!

قرار بود وبلاگ نویسی باعث آرامشمون بشه!

قرار بود هر کسی لااقل حق داشته باشه توی وبلاگش خودش باشه!

ولی خب دارید گند میزنید که!

هر جای بلاگستانو نگاه میکنی یه اتفاقی افتاده!

هر جا رو نگاه میکنی یکی سر یه قضیه ای وبلاگشو تعطیل کرده!

همه جا جنگ!

همه جا رفتن!

بس کنید دیگه...

اعصاب همه خرد شد...

بابت تمام استرس هایی که به بقیه وارد کردید مسئولید!

بابت تمام رفتن هایی که علتش شما بودید!

بس کنید...

بس کنید..

بس کنید.


+ بی طرف نوشتم! بی طرف بخونید! 

+ میدونم ممکنه فکر کنید این پست هم خودش ادامه دادن قضیه اس! ولی واقعا داشتم میترکیدم! نمیتونستم نگم... من هنوزم دوست دارم وبلاگم آرومم کنه! پس باید میگفتم...

+ نمیخوام نظر خصوصی ای در این باره دریافت کنم! حرفی بزنید هم جوابی نمیگیرید :)پرتقالِ دیوانه:
آقا اصن خود نامجو یه جا من باب همین جریانات میخونه که:

خواهی بیا ببخشا
خواهی برو برو جفا کن!

همه رفتن تو کار جفا!
ببخشین همدیگه رو بابا
دنیا ارزششو نداره

نه کسی با یه متن از راه به در میشه
نه کسی با یه متن دیگه امر به معروف میشه
نه کسی از ادامه جنگ سودی میبره

مگه نه آقاگل؟

پاسخ آقاگل : 
البته قبلش هم میگه که رو سر بنه به بالین تنها مرا رها کن! :) 
والا آخرین باری که همچین جوی رو مشاهده کردم مهد کودک بود. الینا و صبا دعواشون بود به یاسین میخندیدن! میگفتن یههه هههه! فضای اینجا هم چند وقته مهدکودکی شده! نمیدونم چرا!.
.
والا آخه!
دنیا دو روزه!