∞ احتمالـا اونی که حتی 3 ساعت هم برای امتحان ریاضی فرداش درس نخونده و به طرز دلهره آوری سرخوشه و توی یه روز 16 تا پست گذاشته، منم!


[از گذاردن کامنت های نصیحت گونه بپرهیزید]