بلند مدت ترین هدفتون توی زندگی چیه؟


∞ مالِ من مشهور (همراه با محبوب) شدنه!

∞ ناشناس هم میتونید بگید.