زیست شناسی: 15.50

فیزیک و آزمایشگاه: 10.25

زبان انگلیسی: 18.75

ریاضی: 15.50


+ متاسفانه نشد اینا رو دنباله حسابی ای، هندسی ای چیزی از توش در بیارم :دی

+ به هر حال اینم تجربه ای شد @_@

+ همیشه که نباید پستای آدم جذاب باشه! :/

+ اوضاع نه تنها بر وفقِ مراده! بلکه بر وفق پرتقال هم هست! گفتم بدونین! یا حتی بر وفقِ شباهنگ! :دی