ما پرتقال آبدار داریم! خشک هم نیستن! بیخود بد نگید از پرتقالا! 

همین الان هم نوش جانشون کردم!