1. یه چند تا پستِ گلچین در ابتدا براتون دارم :))

وقفِ مغز

داداش

تنهایی

اوه اوه چه میکنه این توده یِ هوایِ سرد!


2. یه چالشم براتون در بیارم از تو کیسه ام :دی

نماز جماعت وبلاگی (کلیک)


3. حق یارتون:))