تَ

وَ

لُ

دَ

م

مُ

ب

ا

رَ

ک

!

[23 دی 1377]


کلی با مامان نشستیم تحلیل و بررسی کردیم که وقتی 18 سالت تموم میشه و وارد 19 میشی باید به 18 سلام کنی یا به 19؟ خلاصه سرِ 19 به توافق رسیدیم :)))

کادوهاتونم پذیرایم :دی

هر چی باشه! از قبیل عکس، ویس، دست نوشته، فرقی نداره چی، ولی یه جوری باشه که فقط مخصوص من باشه و یه یادگاری یا نشونه ای از خودتون توش باشه :)

 پرتقال خوشحال است! :)